Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai :

Chúng tôi là đại diện sở hữu và chịu trách nhiệm xây dựng nội dung cho website https://web.admin-ajax.php.vn.

Bạn là ai :

Bạn là từ dùng để gọi tất cả người dùng website https://web.admin-ajax.php.vn.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào và tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu đó

Lời bình luận

Khi bạn đọc qua một bài viết nào đó trên website của chúng tôi và để lại lời bình luận trên chính bài viết đó, chúng tôi sẽ ghi nhận lời bình luận đó và lưu chúng vào cơ sở dữ liệu của website để những người cũng có thể xem được lời bình luận đó.

Trên lời bình luận bạn cũng có thể đính kèm hình ảnh nếu muốn. Vì thế nên nếu bạn có đính kèm hình ảnh trong lời bình luận, chúng tôi sẽ lưu trữ hình ảnh đó và chia sẽ lại cho những người dùng khác xem.

Ngoài ra chúng tôi còn thu thập địa chỉ IP và mã xác thực người dùng từ trình duyệt mà bạn đang sử dụng để phát hiện spam. Nếu không phải là spam, chúng tôi sẽ phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh đính kèm của bạn và hiển thị công khai với mọi người. Nếu không được phê duyệt thì lời bình luận mà bạn đã đăng chỉ hiển thị với mình bạn thôi.

Tập tin đa phương tiện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. 

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong hồ sơ người dùng của bạn. Tất cả người dùng đều có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của chính mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài báo, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Đăng ký theo dõi trang web của chúng tôi

Nếu bạn muốn đăng ký theo dõi trang web của chúng tôi, bạn sẽ phải nhập vào địa chỉ email và chúng tôi sẽ lưu địa chỉ email của bạn để có thể gửi mail cho bạn khi chúng tôi đăng bài viết mới.

Biểu mẫu liên hệ

Khi bạn sử dụng biểu mẫu liên hệ để gửi mail cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp trên biểu mẫu liên hệ.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

SỠ HỮU WEBSITE MIỄN PHÍ

Khi hợp tác cùng phát triển với
Web 85 Ninh Thuận

Cho phép hiển thị 1 banner quảng cáo của chúng tôi trên website hoặc cửa hàng của quý vị.