Cài Đặt Và Di Chuyển Website

Project Description

Thêm Tên Miền MớiCài đặt nhiều tên miền website cho nhiều website hoặc cho 1 website với nhiều mục đích khác nhau.

  • 1 website kết nối nhiều tên miền
  • 1 tên miền chạy nhiều website
  • 1 hosting chạy nhiều website
  • 1 hosting kết nối nhiều tên miền
SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Di Chuyển WebsiteDi chuyển website từ nhà cung cấp dịch vụ hosting này sang hosting khác, thiết lập backup và bảo mật webiste nếu cần.

  • Backup website đang chạy
  • Kết nối tên miền với hosting mới
  • Cài đặt lại website
  • Thiết lập backup và bảo mật
SỬ DỤNG DỊCH VỤ

SỠ HỮU WEBSITE MIỄN PHÍ

Khi hợp tác cùng phát triển với
Web 85 Ninh Thuận

Cho phép hiển thị 1 banner quảng cáo của chúng tôi trên website hoặc cửa hàng của quý vị.